Some Songs from Zimbabwe

singing-at-iicd.jpg

Today was IICD’s 20th Anniversary celebration!The weather was perfect, the food was great and I start my official team next week (Tuesday). Excitement is in the air!

We performed two songs:

1) NDOFIRA ZIMBABWE (Beautiful Zimbabwe)

Ndofamba Ndofamba Ndofamba Ndofira Ndofira Zimbabwe Inyika Inyika yababa isina nenhamo

Majaya majaya mustatye Kurwisa Kurwisa mabhunu Zvinoda Zvinoda vasimbi kurvisa mabhunu

Mandara Mandara musatye Kurwisa Kurwisa mabhunu Zvinoda Zvinoda vasimbi kurvisa mabhunu

Hey wena hey wena hey wena Hey wena hey wena hey wena Hey wena hey wena hey wena hey wena hey wena

Yu Yu Yu yu yu yu yu Yu Yu yu yu yu yu yu yu Yu Yu Yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu

Ndofamba Ndofamba Ndofamaba Ndofira Ndofira Zimbabwe Inyika Inyika yababa isina nenhamo

2) TIENDE PAMOZI

Tiende pamodzi ndimutima umo Tiende pamodzi ndi ti ma omodzi

O limpa O limpa moyo, O limpa moyo Tiende pamodzi ndi ti ma omodzi

Tifike Zambezia ndi ti ma omodzi Tifike Zambezia ndi ti ma omo

Tifike Nampula ndi ti ma omodzi Tifike Nampula ndi ti ma omo

O limpa O limpa moyo, O limpa moyo Tiende pamodzi ndi ti ma omodzi

GOOD TIMES! Tchau Tchau